english

Visite nossas redes

trilogia2Analyyttinen trilogia on Integraalisesta psykoanalyysistä edelleen kehitetty tieteen, filosofian ja teologian kokonaisuus, jonka on luonut Norberto R. Keppe.

Keppe on antanut metodille nimeksi Trilogia, koska se on kolminaisen tutkimustyön tulos. Kolme aluetta ovat :

Ihmisessä: tunne (rakkaus) ajattelu (järki) ja estetiikka (kauneus)
Yhteiskunnassa: teologia, filosofia ja tiede (ja taide)
Jumalassa: Pyhä Kolminaisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki
Sana analyyttinen viittaa kokeelliseen tieteeseen ja tieteelliseen analyysiin.

Triloginen psykopatologia

Toisin kuin muut psykoanalyyttiset, psykologiset, psykosomaattiset ja psykiatriset koulukunnat, Keppe on ainoa tutkija, joka pitää psyykkisiä tekijöitä henkisen sairauden alkuperänä – toisin sanoen tekijöitä, jotka saavat alkunsa ihmisen sisimmästä ja jotka ovat yhteydessä väärinpäin kääntyneen tahdon käyttöön.
Soveltaessaan psykoanalyyttistä tiedettä filosofian ja metafysiikan tutkimukseen, Keppe havaitsi, että psyykkinen sairaus (neuroosit ja psykoosit) samoin kuin orgaaniset ja sosiaaliset sairaudet ovat seurausta jo olemassaolevan terveyden turmelemisesta ja tuhoamisesta ihmisessä.

Triloginen sosiopatologia

Keppen mukaan yksi ihmisen sairauden perimmäisistä aiheuttajista on yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä, koska se on organisoitu palvelemaan niitä, joilla on patologinen (sairas) yhteiskunnallistaloudellinen valta. Tällainen järjestelmä, jonka lait ja filosofia perustuvat väärinpäin kääntyneisiin arvoihin, aikaansaa puolestaan henkistä ja fyysistä sairautta.

Triloginen henkipatologia

Keppe on yhdistänyt hengellisyyden tutkimuskentän tieteeseen. Hänen mukaansa ihminen on luotu pohjimmiltaan hyväksi, kauniiksi ja totuudelliseksi, mutta että Luojaa vastaan kehittämänsä vastarinnan vuoksi, joka ilmenee teonmaniana (asenteena pitää itseään Jumalan kaltaisena) ja kateutena, ihminen on kääntänyt tahtonsa väärinpäin ja on vajonnut alkuperäisestä täydellisestä käyttäytymisestä sairauteen ja kärsimykseen. Siinä ihminen on samankaltainen kuin langenneet henkiolennot, joita Keppe kutsuu skitsofreenisiksi enkeleiksi. Psykootikkojen ja sairaiden käyttäytyminen on samankaltaista näiden onnettomien ja tuhoavien transsendentaalisten olentojen kanssa. Tämän ongelman (psykopatologian) tiedostaminen on ainoa keino löytää ratkaisuja hengellisiin, sosiaalisiin, psykologisiin ja orgaanisiin häiriöihin.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

plugins premium WordPress