english

Visite nossas redes

Psykoanalytiker, filosof och oberoende forskare inom fysik

norberto-keppeNorberto Keppe genomgick sin utbildning i psykoanalys i Wien där han studerade för professor Viktor E. Frankl på Vienna Polyclinic och Frankls skola för Existentiell Analys samt för Knut Baumgarten på Child Guidance Clinic och för Igor Caruso (djuppsykologi). Keppe är grundare och ordförande i Society of Integral psykoanalys eller Analytisk trilogi, som han bildade 1970, baserat på egna vetenskapliga teorier och praktik vid behandling av psykiska, fysiska och sociala sjukdomar. Hans arbete integrerar områdena vetenskap, filosofi och andlighet, vilket gett upphov till ett nytt område – psykosociopatologi.

Keppe var under många år en inbjuden gästföreläsare på katolska universitet i São Paulo(PUC, Pontifícia Uiversidade Católica) och på medicinska fakulteten på São Paulo universitet (USP, Universidade de São Paulo), bland andra institutioner och fakulteter runt om i världen.

Han var också grundare och chef för studiegruppen inom psykosomatisk medicin på professor Edmundo Vasconcelos´ gastroenterologiklinik på Hospital das Clinicas (USP).

Han är författare till 37 böcker, av vilka några översatts till nio språk. Han har omfattande utlandserfarenhet, genom 13 års arbete i USA och Europa, där han utvecklade sitt mycket imponerande arbete inom sociopatologi, metafysik och nya fysiken (1996). Det sistnämnda arbetet har lett till skapandet av en hållbar keppemotorteknologi, en innovativ motor som använder upp till 90 % mindre el.

Keppes studier i fysik har lett till en nya benämningar inom vetenskapen: energetic eller den nya fysiken. Detta möjliggjordes genom hans disinversion av den aristoteliska metafysiken som ledde fram till en förståelse av den ursprungliga och energetiska funktionen för alla varelser. Han har skrivit viktiga böcker inom detta område, som kulminerade med boken The New Physics Derived from a Disinverted Metaphysics, där han klarlägger en sammanslagning av fysik, biologi och psykologi. Teknologin kring keppemotorn är en praktisk tillämpning av den nya trilogiska fysiken, som ytterligare utforskas i Keppes bok Magnetonics (en studie kring magnetism).

Keppe har föreläst flitigt internationellt för olika hälso-, vetenskapliga och akademiska auditorier. National Scientific Research Center i Frankrike kallar honom, “utan tvekan en av de mest äkta författare i världen av idag”

Tillbaka till Brasilien

Keppe återvände till Brasilien år 1997 och fortsätter att leda sitt institut – International Society of Analytical Trilogy (Integral Psykoanalys). Han tar emot klienter i psykoanalys, utbildar psykoanalytiker i sin innovativa metod och skriver böcker där han kartlägger sin stora kunskap och erfarenhet inom psykosociopatologi. Genom sitt banbrytande arbete kring oberoende forskning inom fysik orienterar han en grupp ingenjörer i keppemotorprojekt för utveckling av innovativa teknologier.

Keppes karisma och kommunikationsförmåga aktualiseras i hans många vetenskapliga och terapeutiska föreläsningar och på egenproducerade och prisbelönta radio – och TV-program som visas på många ställen i Brasilien och på mer än 200 kanaler i över 40 länder.

Han är också ansvarig för utvecklingen av den unika psykolingvistiska metod som används vid Trilogy Institute (Millennium Language School) i São Paulo och det omfattande arbetet inom psykosocioterapi som ligger till grund för den innovativa doktorandkurs för utbildning av psykosocioterapeuter på Keppe & Pacheco institutet.

plugins premium WordPress