english

Visite nossas redes

Inversion – den främsta orsaken till förstörelsen av världen

Psykoanalytikern, sociologen och filosofen Norberto Keppe ser den psykiska inversionen som den främsta orsaken till förstörelsen av människan, samhället och världen.

Inversion sker på två nivåer:

Hos individen – på en emotionell och värderingsmässig nivå, t.ex. egoism, materialism, avundsjuka, lögn, korruption, aggressivitet, girighet, ytlighet, verklighetsflykt och lathet. Man anammar dessa attityder eftersom man på ett inverterat (och oftast helt omedvetet) plan ser dem som fördelaktiga i livet. Å andra sidan avvisar man det goda, sanna och vackra i sitt eget liv och i samhället. Enligt Keppe är den grundläggande orsaken till dessa problem teomanin (högmodet, arrogansen, megalomanin och narcissismen).

I samhället – på en social nivå visar sig inversionen genom en sjuk socioekonomisk maktstruktur som skapar orättvisa lagar, destruktiva levnadsvanor, brist på etik, socialt förtryck, dekadenta och korrupta system samt institutioner som agerar skadligt gentemot människor och natur. Häribland kan nämnas krig, terrorism, rasism, religiös intolerans, statlig eller privat kapitalism, en irrationell exploatering av människor och av naturresurser, konsumism, samt en stagnation av vetenskap, konst, kultur och kunskap. Resultatet är organiska och psykiska sjukdomar samt samhällsekonomiska och ekologiska problem. Den patologiska ekonomiska makten har faktiskt kommit att dominera politik, rättsväsende, media och även religion så till den grad att vi egentligen kan betrakta vårt samhälle som den värsta diktaturen i historien.

plugins premium WordPress