english

Visite nossas redes

projeto-cambuquira-acao-no-bemSociala och kulturella projekt i staden Cambuquira

På den här hemsidan beskriver vi ett intressant psykosocialt arbete som påbörjats i juni 2009 i staden Cambuquira, som ligger i Minas Gerais, Brasilien.

Projekten är en hjälp till självhjälp för att genom arbete, konst och kultur få stadens innevånare att komma ur fattigdom, hunger och arbetslöshet och till ett liv med högre kvalité och värdighet. Samlingsnamnet för projekten är ”Ação no Bem” (Den goda handlingen).

Projekten är baserade på vetenskapsmannen och psykoanalytiker Norberto Keppes mångåriga studier kring psykosociopatologi och orsakerna till de enorma globala samhällsproblem vi har idag och hur vi genom medvetenhet och gott arbete kan vända samhället rätt igen.

www.cambuquira.net

www.socialtkulturelltprojekt.se

plugins premium WordPress