Vem Är Vi

Viralize esta boa notícia!

Läs mer om forskarna bakom International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys/analytisk trilogi) och organisationen STOP- Stoppa förstörelsen av världen, Norberto R. Keppe och Claudia Bernhardt de Souza Pacheco.

Föreningen STOP

Viralize esta boa notícia!

Vårt främsta mål är att ge medvetenhet om de psyko-sociala-ekologiska orsakerna till mänsklighetens problem (som för närvarande är omedvetna) och erbjuda verklig socioterapi.

STOP TV Program

Viralize esta boa notícia!
TV-program som utformats av Norberto Keppe och Claudia Pacheco i syfte att förmedla vetenskapen Analytisk Trilogi. För närvarande visas programmen i 40 länder och på 5 språk, däribland svenska.

Keppe Motor – SV

Viralize esta boa notícia!

Keppe Motor: En högeffektiv grön motor baserad på Keppes nya fysik. Motorn visar en viktig princip – energi kommer inte från materia.

Bokförlaget Proton

Viralize esta boa notícia!

Grundades 1976 av Norberto Keppe och Claudia Bernhardt de Souza Pacheco för att publicera den omfattande litteraturen från International Society of Analytical Trilogy (Integral Psykoanalys) – ISAT.

Trilogisk Psykoanalys

Viralize esta boa notícia!

Individuell- och grupp psykoanalys, personligen eller via telefon/Skype för vuxna, ungdomar och barn på flera språk.

Grand Hotel Trilogia

Viralize esta boa notícia!

Ett helt nytt koncept för behandling av psykisk, fysisk och även social hälsa, genom användningen av den terapeutiska metod som skapats av psykoanalytikern Norberto Keppe i kombination med de bästa medicinalvattenkällorna i världen.