Virallinen julistus Hyvän toiminnan Vuosi 2004

Viralize esta boa notícia!

Muistaen 1992 perustetun yhdistyksemme päämäärää joka on ihmiskunnan ja maaplaneettamme säilyttäminen

 

Vahvistaen  aikamme psykososiologisten ongelmien  massatiedostamisen tärkeyden


STOP Maailman tuhoamiselle-yhdistys julistaa virallisesti seuraavaa:

 

Koska maailman ekologinen tilanne jatkuu uhaten elävien lajien jatkuvuutta, ja

 

Koska maailmanlaajuinen väkivaltaisuus ja terrorismi jatkuvat aiheuttaen tuhoa, kodittomuutta ja tarpeetonta väkivaltaa ja kipua miljardeille Maan asukkaille, ja

 

Koska kaikki poliittiset, uskonnolliset ja tieteelliset aloitteet ovat olleet ja ovat edelleen tehottomia ongelmien alkuperän juurittamiseksi ja ratkaisemiseksi

 

Koska pahalle on annettu täysi vapaus ihmisen toiminnassa kaikissa sen ilmenemismuodoissa ja ihmiskunta on antanut sille niin kauan tukensa  tietoisesti ja tiedostamattomasti

 

Tänään ilmoitamme kaikille  kansainvälisestä aloitteesta, jota ei enää voi pitkittää, palauttaa todelliset inhimilliset arvot, jotka kumpuavat sisäisestä totuuden ja tietoisuuden lähteestä.

 

TÄSSÄ HENGESSÄ  STOP-maailman tuhoamiselle-yhdistys julistaa, että

 

VUOSI 2004 ON HYVÄN TOIMINNAN VUOSI

 

Ja samalla merkitsemme virallisesti ihmisyhteisön oikenpäin saattamisen (disinversion) alkaneeksi ja asetamme voimaan Hyvän Toiminnan, joka on nykyiselle toiminnalle vastakkaista, jotta voimme lopettaa pahan toiminnan, epätoivon ja kärsimyksen, jotka ovat olleet vallalla tähän saakka maailmassa.

 

Tästä eteenpäin, kutsumme kaikki kansat ja kansakunnat pyhittäytymään hyvän toteuttamiseen kaikessa toiminnassa ja toivottamaan Kauneuden, Totuuden ja Hyvyyden tervetulleiksi Maailmaan.

 

Tiedostaminen

Viralize esta boa notícia!

“Tietoisuus on tunteen ja älyn välillä oleva ilmiö ja se riippuu niistä molemmista ollakseen olemassa – ensinmainitusta (tunteesta ) perustana ja viimeksi mainitusta (älystä) tietoisuuden ilmentymänä.”

Psyko-sosiopatologian
Psyko-sosiopatologia

Keppen mukaan tietoisuus liittyy eettisyyteen ja tietoinen ihminen on automaattisesti vastuuntuntoinen, sillä virheiden ja pahan havaitseminen vie johtaa meitä automaattisesti niiden korjaamiseen. Vain psyko-sosiopatologian yleinen tiedostaminen voi muutta ihmiskunnan kulkusuuntaa.

Saat lisätietoa näistä käsitteistä Proton Editoran julkaisemista kirjoista ja näillä sivuilla olevista televisio- ja radio-ohjelmista.

Ne, jotka eivät tee mitään maailman tuhoamisen lopettamiseksi, auttavat sen tuhoamisessa.

Tiede: Analyyttinen Trilogia

Viralize esta boa notícia!

trilogia2Analyyttinen trilogia on Integraalisesta psykoanalyysistä edelleen kehitetty tieteen, filosofian ja teologian kokonaisuus, jonka on luonut Norberto R. Keppe.

Keppe on antanut metodille nimeksi Trilogia, koska se on kolminaisen tutkimustyön tulos. Kolme aluetta ovat :

Ihmisessä: tunne (rakkaus) ajattelu (järki) ja estetiikka (kauneus)
Yhteiskunnassa: teologia, filosofia ja tiede (ja taide)
Jumalassa: Pyhä Kolminaisuus – Isä, Poika ja Pyhä Henki
Sana analyyttinen viittaa kokeelliseen tieteeseen ja tieteelliseen analyysiin.

Triloginen psykopatologia

Toisin kuin muut psykoanalyyttiset, psykologiset, psykosomaattiset ja psykiatriset koulukunnat, Keppe on ainoa tutkija, joka pitää psyykkisiä tekijöitä henkisen sairauden alkuperänä – toisin sanoen tekijöitä, jotka saavat alkunsa ihmisen sisimmästä ja jotka ovat yhteydessä väärinpäin kääntyneen tahdon käyttöön.
Soveltaessaan psykoanalyyttistä tiedettä filosofian ja metafysiikan tutkimukseen, Keppe havaitsi, että psyykkinen sairaus (neuroosit ja psykoosit) samoin kuin orgaaniset ja sosiaaliset sairaudet ovat seurausta jo olemassaolevan terveyden turmelemisesta ja tuhoamisesta ihmisessä.

Triloginen sosiopatologia

Keppen mukaan yksi ihmisen sairauden perimmäisistä aiheuttajista on yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä, koska se on organisoitu palvelemaan niitä, joilla on patologinen (sairas) yhteiskunnallistaloudellinen valta. Tällainen järjestelmä, jonka lait ja filosofia perustuvat väärinpäin kääntyneisiin arvoihin, aikaansaa puolestaan henkistä ja fyysistä sairautta.

Triloginen henkipatologia

Keppe on yhdistänyt hengellisyyden tutkimuskentän tieteeseen. Hänen mukaansa ihminen on luotu pohjimmiltaan hyväksi, kauniiksi ja totuudelliseksi, mutta että Luojaa vastaan kehittämänsä vastarinnan vuoksi, joka ilmenee teonmaniana (asenteena pitää itseään Jumalan kaltaisena) ja kateutena, ihminen on kääntänyt tahtonsa väärinpäin ja on vajonnut alkuperäisestä täydellisestä käyttäytymisestä sairauteen ja kärsimykseen. Siinä ihminen on samankaltainen kuin langenneet henkiolennot, joita Keppe kutsuu skitsofreenisiksi enkeleiksi. Psykootikkojen ja sairaiden käyttäytyminen on samankaltaista näiden onnettomien ja tuhoavien transsendentaalisten olentojen kanssa. Tämän ongelman (psykopatologian) tiedostaminen on ainoa keino löytää ratkaisuja hengellisiin, sosiaalisiin, psykologisiin ja orgaanisiin häiriöihin.